Zmiany w Regulaminie GOA
Zarząd Klubu Turystów Abstynentów Ostoja w dniu 29.11.2016r. podjął uchwałę dotyczą zmian w Regulaminie GOA.
 
Punkt nr 8 Regulaminu przyjmuje brzmienie:
 
"W jednym roku można zdobyć nie więcej niż dwie GOA. Nadwyżka wycieczek jest zaliczana na poczet następnej kategorii GOA. Nadwyżka nie może być większa niż 50% normy następnej kategorii GOA."