Dzień dziesiąty
Dziś pogoda
Starsi koloniści wcześnie dzisiaj wstają i o poranku udają się z przewodnikiem na Palenicę Białczańską. Grupa szybko osiąga Wodogrzmoty i zaczyna podejście do Doliny Pięciu Stawów Polskich. W zejściu jeszcze krótkie odwiedziny w Starej Roztoce i powrót. Młodsi byli w Białce Tatrzańskiej na różnych atrakcjach.