Dzień trzeci
Dziś w związku z pesymistycznymi prognozami pogodowymi życie kolonijne toczyło się wokół ośrodka.
Były różnego rodzaju gry i zabawy sportowe oraz rzecz ważna: pasowanie na kolonistów. wieczorem dyskoteka.