Historia

50 lat PTTK

w zakładach Kombinatu Koksochemicznego “Zabrze”S.A.

 

1956

·   założenie Koła PTTK nr 6 w koksowni “Makoszowy”,

·   prezesem zostaje Jan Koza,

·   Rajdy Motorowe “Makoszowy - Wałbrzych”,

·   obozy wędrowne pod namiotami,

·   wycieczki na “Winobranie” z przekroczeniem granicy do dawnej NRD,

·   w XX-lecie działalności odznaczony Dyplomem Zarządu Głównego PTTK za zasługi w upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa.

 

1986

·   prezesem Koła zostaje Jakub Wilk,

·   I Rajd Koksowników.

 

1987

·   prezesem Koła zostaje Jan Kuncy,

·   zdobycie przez 35 członków Koła uprawnień” Organizatora Turystyki”,

·   wprowadzenie cyklicznych wycieczek tematycznych jak:

“Kraków od A do Z”,
“Poznajemy groty i jaskinie Polski”,
“Poznajemy Beskid Śląski i Żywiecki”.

 

1988

·   wyróżnienie przez ZG PTTK “Złotą Honorową Odznaką PTTK”.

 

1990

·   pierwsza wycieczka zagraniczna do Berlina Zachodniego.

 

1991

·   wycieczki do Wiednia, Triestu, Wenecji, Padwy.

 

1994

·   jako jedyne Koło PTTK w Polsce otrzymało Dyplom Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za najciekawsze inicjatywy tworzące nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce.

·   prezesem Koła zostaje Marian Pecel

·   organizacja letnich i zimowych obozów młodzieżowych

·   uczestnictwo w imprezach ogólnopolskich i organizowanych przez inne Oddziały PTTK,

·   zdobywca najliczniejszej ilości pucharów i trofeów turystycznych

 

2001

·   prezesem Koła ponownie zostaje Jan Kuncy,

·   podnoszenie kwalifikacji turystycznych wśród członków Koła poprzez sponsorowanie kursów pilotów wycieczek, przewodników i przodowników turystycznych.

 

2002

·   cykl wycieczek “Zabrze, jakiego nie znamy”,

·   opracowanie i zatwierdzenie odznaki turystycznej “Znam Zabrze”

 

2003

·   cykl wycieczek: “Zamki i pałace ziemi śląskiej”

 

2004

·   cykl wycieczek: “Zamki i pałace ziemi śląskiej”,

·   Zjazd Założycielski Oddziału PTTK “Wędrowiec”.

 

2005

·   cykle wycieczek:

“Zdobywamy koronę gór Polski”,
“Odkrywamy uroki Beskidów”,
”Poznajemy Kanon Krajoznawczy Polski”.

 

2006

·   rejestracja Oddziału w KRS.

·   nowy cykl wycieczek krajoznawczych pn. „Do Serca Jury”

·   przyjęcie do Oddziału 3. Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych oraz Koła zakładowego Kopalni „Makoszowy”.

 

W Galerii zdjęcia z obchodów 50 rocznicy istnienia Koła.